Indlæg                                 Blog                                     Indlæg

  • Julien C. H. Andersen

Profeti om profit demokrati, overlevelses demokrati og jordens fremtid.

Opdateret: 3. sept. 2020

”Lyt livet er medicin, medicin er for de syge.

Og hvad er så livets medicin?

Forstå at lidelse er kuren, I må indtage for at blive raske. De raske har lært lektien. Dem er der ikke ret mange af i verden i dag. De skal blive flere, hvorimod de syge skal lide, indtil de har lært lektien. Det er dystre forudsigelser.

Forstå at I har valgt det sådan. Grådighed er skyld i lidelserne, som I giver jer selv i dag. Mange, alt for mange af jer overhører de signaler jorden sender til jer ubønhørligt. Moder Jord klager sig, den vrider sig i smerte, over at I misbruger hende. Behandlede I hende godt, ville mange af jer være at regne for raske.

Forstå at grådighed er en sygdom. Kuren for den er lidelsen. Det er medicinen, I må indtage, for at kurere jer selv. Desværre lider ikke kun I under kuren, det gør jeres børn og børnebørn også. De må betale prisen for deres bedsteforældre og forældres fejltagelser.

Lyt I har demokrati. Demokratiet er af et onde, hvis det kun tilgodeser grådighed, og det er magten der bestemmer. Det er ikke demokratiets opgave.

Hør det så! Demokratiet har til opgave at tilgodese de svage, dem der lider. Den der lider meget i øjeblikket er Moder Jord. Hende skulle I tilgodese først, og når I har rettet op på hende, vil I alle, eller i hvert fald de fleste af jer, være at regne for raske.

Forstå at det er jeres grådighed, der gør at Moder Jord lider, og dermed kommer hendes børn også til at lide.

Tyskland er på ret kurs, tror de. USA er på ret kurs, tror de. Det samme gælder Rusland, Hviderusland, Kina og mange andre af verdens lande. Lederne tror, at de holder demokratiet i tømmerne, som var det en vild hest. Intet er mere galt. Lederne er demokratiets tjenere, folkets tjenere, og dermed er de tjenere for Moder Jord. Desværre har mange ledere, gjort sig til tjenere af profit. De er blevet mellemmænd mellem bankerne og fabrikkerne, dem der tjener pengene.

Penge og profit er ikke demokrati.

Penge og profit har med grådighed at gøre. Den grådighed der er skyld i at Moder Jord lider, og når hun lider, gør hendes børn det også.

Igen vil Jeg sige, at demokrati er næstekærlighed, også til Moder Jord. Når demokratiet mangler næstekærlighed, ender I i profit og grådighed. Når næstekærligheden mangler, ender I i lidelser.

Ledere af i dag skulle varetage deres rolle i demokratiet med større omhu. Ledere skal tjene deres Moder Jord og dens børn med næstekærlighed, så ville I have ægte demokrati. I dag har i profit demokrati. Selv vælgerne stemmer på dem, der kan give dem mest profit.

Profit, profit, profit hvor vil I hen med det?

Spørger I jer selv om det, vil I ikke engang kende svaret.

Lyt krisen er alvorlig for jorden. Greta Thurnberg og mange andre forsøger, at råbe politikerne og den brede befolkning op. Det er for sent at gøre noget i morgen. Det skal gøres i dag. Det er pointen i de protester, der kommer, fra de, som har indset, hvor I er på vej hen.

Jorden er et fint maskineri. Det har Jeg sagt før. Den er til for at tjene jer, og I skulle tjene hende. Desværre når I misbruger hende, går det galt. Det giver bagslag, og I kommer til at betale regningen. De fremtidige generationer, kommer til at betale for jeres misbrug, og manglede vedligeholdelse af jorden.

Jorden er et paradisets have, der kan give jer alt, hvad I behøver. Men der er grænser, og når I overskrider dem, får I en regning. Regningen er lidelser og sorger for mange mennesker. Det er den kur, den medicin, som I må indtage, indtil I selv ændre jeres færden som børn af jorden.

Lyt alle! Grænsen er nået for længst. Fortsætte I den kurs, som I har nu, ødelægger i Jorden for fremtidige generationer. Alt det I har investeret i forbrug, i goder til de få på jorden, kommer I til at bruge på at rette forholdene op på jorden. Igen vil det være de få, der får alle goderne, og de mange, vil lide under, hvad de få dikteret. I kommer til at gå fra profit demokrati til overlevelses demokrati. Sådan skulle det ikke være. Sådan har I valgt det.

Forstå at grådighed, jeres udnyttelse af jorden, er et tilbageskridt og ikke et fremskridt. Demokrati tilgodeser, ikke kun de få, det tilgodeser alle. En dag i en lidt fjern fremtid, vil I have fundet balancen.

Tider vil komme, tider vil gå. Status quo er lidelserne, I skal igennem for at lære at passe på Moder Jord.

Profetien er, at det vil koste jer meget dyrt, hvis I fortsætter som nu. Modsat har I alt at vinde, hvis I sadler om, tøjre jeres begær, og passer og plejer Jorden, i stedet for at udplyndre hende. De få, alt for få forsøger, at få de mange til at sadle om. De skal blive flere og flere. Politikerne vil lytte, dog helst til pengepungen. Den vil de gerne have, er fyldt. I kan ikke få det hele: En moder Jord, der er hel og en fyldt pengepung, tror I.

Fremtiden byder på store udfordringer. Udfordringer der skal rette op på fortidens fejl. Ikke bare omkring profit demokrati og overlevelses demokrati, men jorden skal ind i en ny fase, hvor I passe og plejer hende, langt bedre end I gør nu.

I er afhængig af Moder Jord, hun er ikke afhængig af jer. Alle de fortræffeligheder I oplever fra hendes, skyldes jer selv. Nok om det.

Sygdomme, nye sygdomme vil vinde over de gamle. De nye sygdomme skyldes jeres egen håndtering af naturen, kemikalier og andre stoffer. Naturen er viselidt indrettet. Når I tilføjer den noget nyt fx gensplejsning eller kemikalier, udvikler naturen nye former for liv. Alt er liv. Selv en sten undergår forandringer.

Jorden er millioner af år gammel. Livet i begyndelsen var sten, vand og luft. Ud af disse ting har en mangfoldighed af liv set dagens lys. Det ender ikke, fordi I sprøjter med kemikalier eller ødelægger jorden. Den fortsætter med at opbygge nye former for liv. Nogle af dem er skadelige for jer. Det har I opdaget med Covid-19.

I fremtiden kommer I til at slås med langt alvorligere sygdomme.

Vi skal snakke demokrati og USA, Rusland, Europa og Asien. Alle disse nationer har hver deres fortolkning af demokratiet. Sådan er det, fordi demokratiet er en svær størrelse, da det er næstekærlighed. Og næstekærlighed tager lang tid at udvikle.

Imidlertid er I på vej. Jorden vil hjælpe jer til at udvikle næstekærligheden i demokratiet.

Forstå så! I må reducere jeres begær, jeres udnyttelse af jorden for at overleve. Når I gør det, udvikler I næstekærlighed. Det er hvad demokratiet handler om – næstekærlighed.

I skal have endnu en profeti: Alt hvad I sender ud, det får I tilbage. Det gælder også i profit demokrati, udnyttelses demokrati og overlevelses demokrati.

En dag vil I have næstekærligheds demokrati. Den dag synes fjern i dag. Den er nærmere end I tror, men vejen til den er lidelsesfuld. Sådan har I valgt det.

Hør det! En dag vil I have næstekærligheds demokrati og jorden vil ånde af fred og lykke. Det er Min vilje.

Julien. Du har hørt korrekt. Det er Min vilje, at du mangfoldiggør det.”

En profeti af Julien C. H. Andersen.61 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

2021