Indlæg                                 Blog                                     Indlæg

  • Julien C. H. Andersen

Profeti: Demokratiets fuldbyrdelse og lidt om mennesker, de hellige og lykken.


En profeti: 1. ”Der er brand i verden. Klimaforandringerne holder for alvor sit indtog de næste 20 – 30 år. Det er kun begyndelsen, hvis ikke I stopper op.” - 2. ”Præsident Clinton, Bush, Obama og mange andre er gået over i historien som store præsidenter, selv om de har deltaget, har underskrevet dokumenter igen og igen, der er i modstrid med Min lære. Ingen præsident nogensinde har ført næstekærlighedsprincippet ud i livet. Tværtimod har de altid ført overlevelsespolitik og profitdemokrati. De har talt om fred, men har ført krig. Ingen af dem har hjulpet de fattigste og mest trængende i deres nation. De holder på de stærkes ret og de svages undertrykkelse. Racismen trives i dag, som den gjorde for 50 år siden. Den kommer til udtryk i politivold og udnyttelse af de svage i samfundet, som alle stort set er farvede. Er du hvid, hører du til eliten, selv om du er svag og fattig.” - 3. ”Det USA oplever ligger dybt i dets rødder. Politivold, racisme og forskelsbehandling har alle dage eksisteret i USA. Lige siden den hvide mands indtog har det eksisteret. Lyt Mine venner: Demokratiet er næstekærlighed i sin reneste form. Den tager hånd om sin næste.” - 4. ”Politikerne ikke bare i USA, men overalt i verden anerkender demokratiet. Imidlertid dyrker de det ikke. I stedet opildner de til had, misundelse og grådighed og ansporer mennesker til vold med deres politik. Unge mennesker skulle være i klasseværelserne og på bibliotekerne og ikke trampe rundt i gaderne, hvor de skader uskyldige og ødelægger ejendom med deres vrede og raseri. Politikerne skulle aldrig bruge magt til at gennemfører ændringer i lov, sociale forhold eller menneskers holdning. Demokrati handler om dialog, om næstekærlighed. Demokratiet er for mennesket, for folket og ikke for lederne, for magthaverne. De, lederne og magthaverne er valgt for at holde idealet og stien ren. En leder renser nationen for had, misundelse, frygt og tvivl og gør ingen forskelsbehandling. Alle er lige uanset race eller køn.” - 5. ”USA går globale udfordringer i møde efter Donald Trump. Verden er ikke som for fire år siden. Meget sand er løbet ud i havet og forplumret det. Ikke alt bliver som før. Sårene skal læges, våben nedlægges, mure rives ned og nyt skal genopstå på ruinerne af det gamle. Demokratiet skal igen have vind i sejlene i den ny verden. Og ve jer, hvis I gentager fortidens fejl. Lær af historien, gentag den ikke.”

6. ”Alt handler ikke om USA. Tværtimod er verden stor og mægtig. Den behøver ikke USA for at overleve, hvilket den har bevist de sidste 4 år. Verden er stor og mægtig, og den behøver alle ledere for at overleve de udfordringer, I som menneskehed står over for de næste 50 år. De fattige behøver jer, de rige behøver jer, og jorden trænger til jer. Ledere af i dag, skaber verden af i morgen. Og i morgen er som bekendt ikke jeres. Den er Min, og kun Jeg kender jeres fremtid. Vil I jeres næste det godt, giver I dem, hvad I selv vil have. Forstå at I får ved at give. Tager I fra jeres næste, tager I fra jer selv først. Det er simpelt. Det er meget enkelt. Alligevel er det svært, når I blander egoisme ind i billedet. Tænker I på jer selv først som leder, nation og menneske forplumrer I det, der skulle være til fælles bedste. Vid at I ikke kan overleve i fremtiden, ved kun at tænke på jer selv først. Det menneskesyn vil ingen længe, hører fortiden til. Og hvorfor så det? Svaret er enkelt: Jorden kan ikke overleve, hvis I driver rovdrift på den. Mennesket kan ikke overleve, hvis ikke I passer på det, I skal leve på og af. Og lyt nu! Mennesket er født til næstekærlighed. Den skal stortrives engang i fremtiden. De fattige skal blive tilgodeset, og hjulpet mere end nogensinde før. Og når I begynder at passe på jeres svageste, passer I også godt på jorden. Den er jeres hjem, og ingen klog leder ødelægger hans eget hjem. Ingen rig mand vil stjæle fra de fattige, hvis han har næstekærlighed. Penge er et gode til at hjælpe med. Magt, hvis vi taler om politisk magt, er et gode til at passe og pleje der, hvor hjælpen er påkrævet. Og der hvor den er påkrævet, er der, hvor der er behov for hjælp. Så enkelt er det: De fattige har brug for hjælp, og det samme har jorden. Begge dele er jeres fundament. Lad os tale om fundamentet. Det er kærlighed og fred. Alle har brug for kærlighed og fred. Enhver nation og ethvert menneske har brug for kærlighed og fred for at leve i harmoni og lykke. Det er når I fjerner kærligheden og freden, at I har ufred, lidelse og ulykkelige mennesker. Så langt kan de fleste godt følge Mig. Godt lyt og hør! Som leder og menneske vil I alle sammen godt have kærlighed, fred og lykke. Den eneste måde I kan så den kærlighed, fred og lykke, er ved at give den til jeres medmennesker. Hvad du giver andre, det får du selv. Så enkelt er det. Hvad du sår, det høster du. Det gælder for nationer, lande, ledere, rige som fattige mennesker overalt på den jord som brødføder jer. Og hvad I sår på jorden, har sået, det høster I nu tifold af. Havde I behandlet hende bedre, havde I høstet langt anderledes nu og i fremtiden. Endnu kan I pleje, så og høste andre afgrøder fra hende. Valget er jeres. Men ingen leder, intet menneske der har næstekærlighed, vil behandle sin moder dårligt. Den moder som han skylder livet. Jagten på det gode liv vil fortsætte i århundrede efter århundrede. Det ligger I jeres gener, i jeres evolution at nå det gode liv, lykken og kærligheden. Indtil nu har I forsøgt i generationer, uden at I har nået målet. Sandt er det, at I er blevet klogere, men I er ikke blevet meget klogere på kærligheden og lykken. Og netop disse værdier eller følelser er essensen af jeres evolution, de er jeres mål for rig som fattig, for ledere og lande og nationer.” 7. ”Enhver leder har været barn engang. Enhver leder har en moder og en fader. Det er naturlove. Alt i denne verden er underlagt naturens love, som også er Mine love. Lovene både naturlovene og næstekærlighedens love er skabt af Mig, jeres Fader. Uden dem ville I splitte og undertrykke og sønderrive menneskeheden og jorden. Endnu har mange af jer ikke opdaget, at I er underlagt Mine love. Tro Mig! Det er I. Ingen af jer undslipper at høste, hvad hun eller han har sået. Lad Mig give jer et nyt eksempel. Jeg kalder det et nyt eksempel, fordi Jeg har fyldt alverdens hellige bøger med eksempler uden dog, at de mange har forstået læren. Tilbage til eksemplet: En hellig mand er et menneske, der har valgt anderledes end størstedelen af menneskeheden. Og hvad har han så valgt? Spørger I Mig, så har han valgt kærligheden. Det er den, der adskiller hellige mennesker fra andre mennesker. Og hvordan så det? Størstedelen af menneskeheden følger sanserne, det er den egoistiske kærlighed. De hellige følger hjertets kærlighed, den ligger bag sanserne, i hjertet og den kærlighed er hellig. Den er skabt af Mig, og er en del af Mig, jeres Fader. Hjertets kærlighed er Min kærlighed. Og nu bliver det spændende. Begge, dem der følger sanserne og dem, der følger hjertet er underlagt Mine love. De første, dem der følger sanserne lider. De hellige, dem der følger hjertet, er lykkelige. Så enkelt kan det fortælles. Og nu tilbage til lederne. De vil gerne gøre deres medmennesker lykkelige. Desværre kender de ikke selv vejen til lykke og ender ofte med at undertrykke de fattigste og svageste. Så lang kan de fleste følge Mig. Mine love er givet for, at I skulle være lykkelige. Men de færreste af jer følger dem. I stedet følger I dem, der følger sanserne. De har en ide om, hvad lykken er, men de har ikke smagt frugten selv.”

8. ”Ledere af i dag ligesom tidligere skulle lytte med hjertet og ikke følge sanserne. Det ville give jer nogle andre frugter, end dem menneskeheden skal indtage i fremtiden. Forstå igen at de frugter I høster nu, har I og jeres ledere sået. Det vil I også gøre i fremtiden. Den jord I lever på, lider. Og når jorden lider, gør I det også, i hvert fald gør de fattigste og svageste det.”

9. ”Lyt mennesker! Intet galt i at ville eje. Intet galt i at ville op ad stigen og ville eje mere. Men når I ejer mere, end I kan varetage, og når I undertrykker andre for at eje, går I med nogle sko, der ikke passer jer. Lyttede I til hjertet, ville det fortælle jer en anden historie end sanserne. Det er den dimension, jeres ledere mangler. De lytter til sanserne og ikke til hjertet. Gjorde de det, ville I have fuldbyrdet demokrati. Der ville ikke være racisme, eller brug for politivold, optøjer og hærværk på andres ejendom og fare for liv og lemmer. I fremtiden vil det billede skifte. I skal komme til at opleve ledere med hjertet på det rette sted. Det vil give jer og jorden en anden fremtid, end den I ser ud til at høste nu. Hør Min profeti: De næste 50 år bliver svære, meget svære for størstedelen af jordens befolkning. De rige bliver rigere, og de fattige bliver fattigere, og jorden vil vride og vende sig, hvilket I alle vil få at føle. Nok om det. Jorden er jeres hjem, dine børns nemesis eller paradis. Forstå at alt for mange af jer vil lide i fremtiden, hvis ikke I sadler om. Ingen ønsker det værste for deres børn eller børnebørn. Forældre i dag har et ansvar. Det er demokratiets vigtigste rolle, at synliggøre næstekærligheden, og demokratiets principper. Sokrates gjorde det igennem dialog. Det må forældre også gøre. De må synliggøre, hvad demokratiet er for deres børn. Men det starter hos lederne. Dem som vælgerne vælger. Og her er Min profeti, at om 100 år vil I have ledere af en helt anden type. De vil være dimensionalt modsatte, og jorden vil gå en ny æra i møde.”

10. ”Vejen til en ny jord er lang og lidelsesfuld. Den sker ikke uden sværdslag. Endnu er I kun ved begyndelsen. Stenene er begyndt at rulle. En enkelt sten tager andre med sig, og pludselig er der en lavine. Sådan vil I det, når I ikke lytter til hjertet men til sanserne.

Forstå at det er lykken og kærligheden, der er målet for mennesket. Målet er ikke at eje i bunker, og at undertrykke andre eller udpine jorden. Det er den forkerte vej til kærligheden og lykken. Den vej giver jer kun lidelser og sorger og en jord, der ikke kan brødføde jer, fordi I har undgået at lytte til naturlovene og Mine love.

Intet menneske kan sætte sig ud over naturen. I kan ødelægge den, og den ødelægger jer. I kan pleje den, og den vil give jer tifold tilbage. Jorden var et paradis og det, skal den igen blive en dag. Den dag mennesket har fuldbyrdet demokrati.”

En kanalisering af Julien C. H. Andersen.


68 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

2021