Indlæg                                 Blog                                     Indlæg

  • Julien C. H. Andersen

Forudsigelser 2016: Donald Trump.

Opdateret: 3. sept. 2020

2. januar 2017. Samlet forudsigelser/kanaliseringer 1 – 16: Donald Trump, magt, demokrati, ufred og krig. - 1. Den 5 november 2016.* ”Hvis Trump vinder valget, og det gør han, så ændre verden sig dramatisk til det værre. Det behøver man ikke være profet for at kunne forudse. Trump står for magt, er sig selv nok og vil have. Det er en farlig cocktail. Den har intet med næstekærlighed eller hjertets dyder at gøre – og det får verden at mærke. Når det er sagt, skal det også siges, at det er det størstedelen af det amerikanske folk vil: De vil have magt og er sig selv nok; vil sig selv først og vil have. I Mine øjne er det et tilbageskridt. Det amerikanske folk er nået et stykke. Med Trump går de tilbage. Trump er ikke leder: Han er en magtfaktor. En leder er en tjener, en tjener i næstekærlighed og fred. Hvad vil I med en leder, der skaber ufred? I ved det ikke! Lad Mig give jer svaret. Det er fordi, I vil være store. I tror, at magt; at ville sig selv først, at have, kan I få ved at skabe ufred. Det er forkert. Skab fred og I skal få. Giv og I skal gives. Magt og ufred begynder med jer selv. Fred og næstekærlig begynder ikke hos jeres nabo, men hos jer selv. Nu skal verden mærke med Trump, hvad det vil sige, at ville sig selv først. Den lektie kunne det amerikanske folk have været foruden, hvis de havde tænkt på andre end sig selv først.” - 2. Den 8. november 2016.* ”Trump vinder i dag. Det er Min vilje, at I høster, hvad I har sået. Det gælder for alle.” - 3. Den 8. november 2016.* ”I dag ændre verdens skæbne sig til det værre. Donald Trumps sejr er mørkets sejr. Forstå at mange vil det sådan. De lever i angst; angst for at gøre det godt, angst for at elske dem selv og deres næste. - 4. Den 9. november 2016.* ”Israel vil med Trump som præsident gå gyldne tider i møde, når vi taler om fred. Det Israel har tørstet efter så længe, skal de få, hvis de selv gør arbejdet. For Trump er Israel en fjern planet. De koster dyrt på budgettet. Trump er magt. Med ham går Israel gyldne tider i møde, hvis de gør som ham. Magt er en sur frugt. Fred er en sød frugt. Hvorfor siger Jeg så, at Israel går en gylden fremtid i møde, hvis de gør magten og ikke freden? Trump vil magt. Israel vil magt. De er allieret. Alligevel står de milevidt fra hinanden. Det er skidt for mange som vil magten. Og hvorfor så det? Magt opretholder balancen i Mellemøsten. Uden USA´s bliver Israels balance i området forrykket. Det skal lære at stå alene mere end nu. Dermed har landet to valg: Magt eller krig som hidtil eller fred. Vælger de freden er dens fremtid gylden. Vælger de magten og ufreden som hidtil, går de hårde tider i møde. Lad os tale om det amerikanske folk. Det er blevet splittet med Donald Trump. Sådan skal det være. Magt splitter. Fred samler.” - 5. Den 9. november 2016. * ”Lyt! Det Jeg siger nu er vigtigt. Donald Trump vil ændre verden til det værre. Det har Jeg sagt tidligere. Lyt så! Der vil blive krig nu. Det vil trække flammespor hen over jorden. USA skal blive en slem dreng i klassen af demokratiske lande. Ikke mange vil være dets allieret. Når det er sagt, skal også siges: Donald Trump vil lære det amerikanske folk en lektie som de aldrig glemmer. Verdens rolle og USA´s rolle bliver nu byttet om. Nok er verden lille i det amerikanske folks øjne. Det ændrer sig nu. De skal få at føle, at de er små i verdens øjne og visa versa. Krige kommer og går. Alle skal huske, at krigen foregår i dem selv. Verden er et spejl af jer selv. Det I søger og ser i verden, har I selv. Led og I skal finde. Mit budskab i dag er fred. Alligevel taler Jeg krig. Ikke en nødvendig krig. I har valgt det sådan. Og hvordan det? Mange, alt for mange har støttet Amerika i årenes løb. Det slutter nu. Det skulle have sluttet for år tilbage.” - 6. Den 9. november 2016.* ”Donald Trump er en fælde for USA. Det finder de snart ud af. De gode gamle dage er væk for det amerikanske folk. Trump kan ikke genoplive dem eller den amerikanske drøm. Det var og bliver en drøm. Rig er rig. Fattig er fattig. Den der har meget, skal gives meget. Den der intet har, skal fratages det sidste også. Og pas så på! Den der har kærlighed, skal gives meget. Den der ingen kærlighed har, skal fratages selv det sidste. Lyt! Kærlighed får hjulene til at snurre rundt på hele jorden. Uden kærlighed har I intet. Da er I fattigere end fattig. USA I er store på drømme. I er fattige på kærlighed. På dem kan I ikke bygge jeres fremtid. Det vil I finde ud af. De gode gamle dage er for evigt forbi. Jeg vil det sådan. Jorden skal blive én jord for alle, ikke kun for amerikanere med dårlige drømme. I har valgt. I har valgt en blind vej. Alt hvad der har med magt og ufred at gøre ender blindt. Den mangler alt det, som kærligheden er rig på. Næstekærlighed er den eneste vej fremad. Den eneste farbare vej fremad.” - 7. Den 9. november 2016.* ”Trump vil vende op og ned på politik. Verden af i går er slut. Verden af i dag ser anderledes ud og verden af i morgen ejer ingen. Lyt! Clinton ville magten. Det har alle præsidenter ville og de har brugt den. Trump er magt. Forstå den forskel: En ting er at ville magten, noget andet er at være magten. Vil I være store så gør kærlighed. Den gør jer store. Magt gør jer små. Clinton er ude. Trump er inde, tror han. Dagen i morgen er ikke hans. Den er Min. Fremtiden er Min. Jeres historie bøger er fulde af, at I vil en ting, resultatet blev et andet. Resultatet afhænger af, hvad I har sået, ikke hvad I vil. Det er essensen i Mit budskab. Bruger I magt for at opnå fred, får I krig. Fylder I lommerne ved at tage fra andre, skal der tages fra jer. Begår I uretfærdigheder, skal uret blive gjort mod jer. Snakker I falsk, skal I få falskhed igen. Forstå at hvad I sår, det høster I. Det gælder også Donald Trump og USA. Politik er magt. Demokrati er næstekærlighed. Den begynder i familien, hos vælgerne. Stop så lidt. Meget få præsidenter har udøvet demokrati. De har udøvet politik. Og hvad mener Jeg så med det? Politik er magt. En politikere siger en ting og gør noget andet. Eller sagt på en anden måde: Han lover næstekærlighed, men udøver magt. Lad Mig give jer et eksempel: Hillary Clinton lovede at skabe vækst hos de fattige, give dem bedre vilkår. Det er et valgløfte. Det samme valgløfte har Trump afgivet. Ingen af dem kan holde disse valgløfter, som skulle være næstekærlighed. I stedet ender de med at udøve magt, at undertrykke dem, de ville hjælpe. Og hvorfor så det? Svaret er enkelt. Det er simpelt. De har sået magten, selv om de snakker om at hjælpe. I skal kende dem på deres frugter, deres handlinger – ikke på deres ord.” 8. Den 11. november 2016.* ”Trump som politiker er forretningsmanden. Med en forretningsmand i det Hvide hus handler det om profit, ikke næstekærlighed eller hvad tjener de fattige, dem der står uden for de rige og velbjærgede.” - 9. ”Lyt og forstå! Trump er i verden. Verden er i ham. Han er ikke et nyt fænomen. Han er den amerikanske drøm på godt og ondt. Det er det de færreste, der har gennemskuet. Drømmen lever. Drømme dør. Det vil de altid gøre, også den amerikanske drøm. Om tusinde år er Amerika et kontinent, der er helt anderledes end i dag. Indbyggerne har bevæget sig væk fra drømmen, væk fra håbløse fatamorganaer. Fremtiden er ikke Trumps eller amerikanernes. Den er Min. Hvad de har sået, vil de høste. Så langt så godt. Trump til den tid er en fodnote i historiebøgerne. En nødvendig fodnote, på ingen måder en glorværdig fodnote. Og hvad er så en glorværdig fodnote? Spørger I Mig så er en glorværdig fodnote en kærlig og fredelig fodnote. Desværre er det, de andre I taler om og husker, fordi de havde drømme der i dag er blevet til støv. Sådan vil det også gå med Trump og andre magtfulde politikere. Deres visioner og drømme bliver til støv. Lad Mig give jer et par eksempler: Hitlers tusind år rige er væk. Romerriget er væk. Mægtige civilisationer har før set dagens lys og er, gået i glemslen, trukket ned i tidens støv.” - 10. Den 12 november 2016.* ”Clinton var vinderen. Det er en æra i det politiske USA, der er forbi nu. Clinton vandt. Clinton tabte, USA tabte. Verden af i går er væk for altid. Trump er af i dag. Han er væk i morgen, en fodnote i historiebøgerne. Lad jer ikke narre af ham, af magtens politikere. De vil det med ord. Handling kniber det med.” - 11. ”Donald Trump er en magtfaktor. Clinton var en magtfaktor. Alligevel er der en forskel. Magt kan bruges i det dårlige tjeneste. Og hvad mener Jeg så med det? Svaret er enkelt. Det er simpelt. Egeninteresserne, hvis magt bliver brugt til at fremme egeninteresserne er det af det onde.” - 12. ”Nu skal vi tale om fremtiden. Trumps embedsperiode bliver kort. Mange vil som ham. Mange vil ikke som ham. Fremtiden for USA bliver efter Trump en efterrationalisering. Skeletterne skal komme ud af skabet et for et. Billedet, det selvbillede USA har af sig selv, er et drømmebillede. Det rige tager fra de fattige, og de fattige vil være rige. Hvor vil I hen med det? Det var, hvad man gjorde i middelalderen. Uanset om USA vil være med eller ikke, er verden på vej hen mod en global verdensorden. Toget er sat af Sokrates for længe siden. USA er kun en vogn på toget. Den kan kobles fra eller til toget. Lokomotivet er næstekærlighed, og her er USA, selv om mange tror det ikke lokomotivet. Hver eneste land har en vogn, hvis de udøver demokrati spændt efter lokomotivet. Indbyggerne er passagere i det pågældende lands vogn. Politikerne er tjenerne, dem der servicere passagerne. Det tog, demokratiets tog vil sejre på jorden, for lokomotivet er næstekærlighed. Det er Min vilje. Den vilje kan I finde i alle de hellige bøger. Den er Min lov, der står nedfældet i de bøger. Den lov er næstekærlighed, og det er, hvad demokratiet handler om. Trump er passager i USA´s togvogn på demokratiets tog. Langs jernbanelinjen er der mange grave efter passagerne, der engang var på toget, ligesom der er monumenter over store politikere, der udøvede demokratiet. Ingen, hverken passagerne eller politikerne undgår deres egen grav eller det monument de bygger. I fremtiden i en ikke så fjern fremtid vil der komme store politiske monumenter langs den jernbanelinje. Trumps monument eller grav er ikke i blandt dem.” - 13. ”Trump vil ændre demokratiet til det værre. Han er forretningsmanden ikke en politiker. Forretning og politik hænger uløseligt sammen. Politik sætter regler op for forretningsmanden. Forretningsmanden vil og mange forsøger at omgås politikernes regler for forretning. En forretningsmand som præsident er at sætte en ulv ind i en slikbutik. At sætte en politiker ind som præsident, er at sætte en til at bestyre slikbutikken. Verden er en slikbutik for forretningsmænd. Det køber og sælger slikket for at få profit. De fattige har ingen købekraft. Det har de rige. Demokratiet tjener de fattige. Det er næstekærlighed. Forretningsmanden tjener sig selv først, dernæst dem der har penge. Politikeren og forretningsmanden trækker i hver sin ende af tovet. Sådan er det. Sådan har det altid været og det er sandheden. Verden er rig. Politikernes opgave er at fordele rigdommen. Forretningsmanden samler dem sammen. Ulighed består. Det giver profit. En dag i ikke en så fjern fremtid vil demokratiets tog køre stærkt. Der vil ske store landvindinger til menneskehedens velfærd. Velfærd er indre værdier. Velstand er ydre værdier. Mennesket klatre ikke op i demokratiets togvogn, hvis ikke det de indre værdier med sig.” - 14. Den 14 november 2016.* ”Der bliver krig i verden. USA står altid alene. Det gør de også her. Flammer vil komme og gå. Røg vil formørke solen. Kvinder vil græde, mænd vil dø og verden vil bestå. Ikke den verden I kender i dag. Den er snart fortid. Og af asken som en fugl fønix skal solen oplyse en ny og bedre verden. Hvad der var, er ikke længere. Hvad der kommer, kender I intet til. Demokratiet havde vind i sejlene. ’Havde’ er fortid. Det var alt.” - 15. Den 11. december 2016.* ”Himlen bliver mørk. Solen gemt væk. Vid at alt står skrevet. Intet er nyt under solen, heller ikke det, der er skjult i mørket. Trump og hans lige kendes af Mig. Hvad deres hjerter skjuler, ved de ikke engang selv. Hvad der er åbenbaret af Mig, er skjult for mennesket. Trump vil ødelægge det præsident image USA har opbygget. Han er snart historie. Han får en meget kort embedsperiode. Det Jeg siger nu gælder: Magt vil have magt. Magt skaber ufred, det har det altid gjort. Endnu har I ikke lært af historien, og det er derfor at I bliver ved med at gentage fortidens fejl. Overalt har I monumenter over magten, men I glemmer omkostningerne ved den og de skade den har påført jer og menneskeheden. Ikke en familie går ramt forbi, hvis I dykker ned i jeres families historie. Alle har I forfædre eller mødre fra fortiden, der har været ramt af magtens svøbe. Spurgte I dem, ville de svare jer, at magten er af det onde, og at der intet godt kommer ud af den. Trump i sig selv er ikke ond. Det er magten og konsekvenserne af den, der er ondskaben. Ingen hverken en præsident, en skolelærer eller en familiefar kan skabe et land, en klasse eller en familie med magt. Det kræver kærlighed at skabe et land, en skoleklasse eller en familie. Magt nedbryder, kærlighed opbygger. Det kræver visdom at opbygge et land, en skoleklasse eller en familie. Bare tænk på alle de familier hvor far, mor og børn har måtte skilles. Havde de haft kærlighed og visdom, var de ikke blevet skilt. Når vi taler om et land eller en skoleklasse gælder det samme. En præsident eller en skolelærer har samme funktion som en familiefar. Han må holde sammen på familien, ligesom en skolelærer må holde sammen på klassen og en præsident må holde sammen på landet. Uden kærlighed og visdom går det ikke. Og hvad er så visdom? Visdom er kærlighed. Jo mere kærlighed, jo større er visdommen. Kærligheden er murstenene i præsidentens hus, i lærens klasselokale og i faderens hus. Mørtelen der holder murstenene sammen er visdom. Magt har hverken mursten eller mørtel til at bygge et hus. Magt kan kun rive ned, og det den river ned er kærligheden og visdommen, som tidligere generationer har opbygget. Det er derfor at magt giver lidelser og sorger. Lad os igen tale om Trump. USA vil have storhed. De vil være store ikke bare i verdens øjne, også i deres egne øjne. Det er derfor at de har valgt Trump som præsident for at få nogle af deres værdier tilbage. Tilbage er et tilbageskridt. Kærlighed og visdom går fremad. I kan ikke gå tilbage. Det er fortid. I kan kun gå fremad og skabe i kærlighed og visdom. Det er det alle demokratiets fædre og mødre har gjort, uanset om de har været præsidenter, skolelærere eller familiefædre eller mødre. Glem det ikke. I skaber med kærlighed. I river ned med magt. Det gælder alle, uanset om I er fædre, mødre, lærere eller præsidenter.” - 16. Den 13. december 2016.* ”Trumps politik er magt. Magt er egoisme, egeninteresser. Magten vil sig selv først, dernæst sig selv igen. De er andre er midlet til at pleje egeninteresserne. Når vi taler om politik, taler vi om magt. Taler vi om demokrati, taler vi om næstekærlighed. Det er forskellen på politik og demokrati. Og stop så lidt. Demokratiet havde vind i sejlene. Havde er datid. Demokratiets tog er langt. Hvert land har en vogn koblet til toget. Og hvorfor så det? Fordi og svaret er ganske enkelt. En forretningsmand og nu en politiker som Trump er med i vognen, USA´s vogn fordi… Og nu kommer svaret. Der er andre i USA´s vogn, der udøver demokrati. De har det svært nu. En dag i ikke så fjern fremtid skal de igen have vind i sejlene.” En kanalisering af Julien C. H. Andersen. Se mere på Facebook: https://www.facebook.com/Prophecies-1618665891496234/ www.Life-adventure.dk

* Kanaliseringen er modtaget denne dag, men den ikke altid offentligt gjort den pågældende dag.

35 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

2021