jesus4.jpg
gammel mand.jpg
jesus4.jpg

Indlæg                                 Blog                                     Indlæg

  • Julien C. H. Andersen

2021Profetier for 2021. - Modtaget 8 marts. ”Året 2021 begynder med at vaccinerne er på trapperne, er kommet. De er en stakkels frist. Mutationerne er i gang. De bliver slået ned. Farvel til denne virus ”for good,” tror I. Det sker aldrig. Den vender tilbage i stærkere form en dag. Året er godt i gang. Covid-19 fylder alt overalt. Menneskehedens fremmarch er truet, intet er som for få år siden. Den dagligdag I kender er væk. Den vender aldrig tilbage. Verden efter Covid-19 er forandret for altid. Det er jeres krig, den krig I må kæmpe dagligt for at overleve. Så langt så godt. Her kan de fleste følge Mig. Krigen I skal til at kæmpe i fremtiden, er mod jeres egen grådighed. Alt for mange af jer er storforbrugere af ressourcer, som ender med, at I forgifter jorden, og at I får nye sygdomme. Vil I have en bedre fremtid, må I skære ned og fordele ressourcerne anderledes. Lad os foretage et tankeeksperiment. Hvis jordens befolkning havde samme forbrug overalt, som de har i de rige lande, hvordan ville jorden så se ud? Lad Mig fortælle det: I ville kvæle jer selv langsomt i skidt og møg. Forureningen ville nå uanede højder, og dermed ville I få nye sygdomme og lidelser overalt. Donald Trump startede krigen med, at ville sig selv først. Det budskab kommer I og jeres regeringer til at kigge nærmere på i fremtiden. Den fremtid der endnu ikke er jeres. Den ser langt anderledes ud, end I forventer, hvis I vil sikre jer en ordentlig og lykkelig fremtid. Lykken afhænger ikke af, hvad I har, men af hvordan I behandler jer selv og jeres omgivelser. Nok om det. Året der ligger foran jer bliver anderledes og bedre end I forventer. Mange grænser skal nedbrydes ikke bare I jer selv, men også mellem nationer og lande. Krigen, der er mange slags krige. Der er grænsekrige, økonomiske krige og så er der politik: I har overlevelsespolitik og profit demokrati. Den krig vil forsætte i årevis, men langsomt vil billede vende og en dag vil I opnå demokrati, hvor hesten der trækker læsset hedder kærlighed til jorden og sin næste. Tror I andet, så tager I fejl. Det er den eneste vej fremad, der er farbar. Krigen som Donald Trump startede ender brat. Den skulle aldrig have været begyndt. Donald Trump bliver aldrig en magtfaktor igen. Set i det store perspektiv, har han hjulpet jer med at sætte fokus på nogle problemer eller mislighold, som nu er bragt frem i lyset. Demokratiet har igen fået vind i sejlene. Venner er venner, og fjender er fjender. Alt er ved det gamle, tror I. Det er det ikke. Krigen er begyndt. Den ender brat. Nok om det. Israel er en magtfaktor overalt i den arabiske verden. Det bruger sin magt forkert i Mine øjne. Magt, hvis vi taler om magt, så skal den bruges til at hjælpe med. Det er derfor, at I har magt. Men Israel påfører andre lidelser som Gaza. Mange af Israels problemer er selvforskyldte. Demokrati handler ikke kun om politik – magt. Det handler om næstekærlighed. Vold løser ingenting. Jødernes historie er gammel. De er blevet forfulgt altid. Nu gør de selv det samme. Det vil fortsætte i århundrede endnu. Og stop så lidt! Naboerne puster også til ilden. Det er ubærligt for det enkelte menneske, nabo mod nabo. Hvor vil I hen med det? I ved det ikke - Fred begynder med jer selv. Demokrati og næstekærlighed begynder hos dig selv, og ikke hos din nabo. Det var ordene. EU, England og Brexit bliver kaos. Man kan også sige, at kaos fortsætter. Briterne har fundet en ny slagmark, og den hedder EU. Hvad de ikke har vundet de sidste år, forsøger de at vinde nu. Politik kan være en beskidt affære, og det er en skilsmisse også, især hvis man vil have alle fordelene og ikke ulemperne. Men sådan spiller klaveret ikke. EU har gjort det godt i alle årene. Europa står mere samlet, end det nogensinde har gjort. Mange klasseforskelle og uligheder er der blevet gjort op med. Målene er i sigte, men vejen virker usikker. Det gør alt i disse år. I lever i en spændende tid, hvor der skrives historie, der vil påvirke verden i århundrede. Nok om det. USA’s rolle er forbi som ledende nation. Den ødelagde Donald Trump. Under ham blev USA mindre, end det var. Nu skal USA vokse. Joe Biden er en stor præsident. Han har lært lektien, den lektie som mange politikere skal lære: At alt ikke drejer som om et enkelt land, en enkelt politiker. Han er klar over mennesker og nationer går på den samme vej, mod det samme mål. Ikke at andre politikere ikke har set det. Forskellen er, at han handler det ud. USA bliver aldrig alene igen som under Trump. USA kommer aldrig til at være den førende nation igen. Den tid er for evig slut. Rollen som USA kommer til at spille i fremtiden, er som en ligeværdig partner. Det taber verden ikke ved. Tværtimod vinder den meget ved, at USA spiller med. Flygtningestrømmen vil fortsætte. Det er ulykkelige skæbner, I har med at gøre. Desværre gør I kun lidt for lindrer eller for at løse problemerne. Alt er politik, og politik er penge, og når det gælder penge og flygtninge, så mangler I pludselig pengene. Alligevel er I rigere end noget andet, det gælder både for USA og EU. Skam får den, som har meget, hvis han ikke tænker sig om. Katastrofer kan afværges med penge, og hvis man tænker på sin næste. Det var ordene her. Nyt emne. Verden er at lave. I kan ikke fortsætte som før. Alt er i opbrud. Tingene går hurtigere og hurtigere. Klimaet forandrer sig hurtigere, end I tror. Stadig nedbryder I naturen overalt i stedet for at bremse op og vende udviklingen. Det er sandt, at I forsøger, og Jeg siger forsøger med klimavenlige tiltag som reduktion af CO2 og andre venlige energikilder. Det er som at stikke en nål i en høstak og så forvente, at I kan høste korn. Vil I høste klimakorn, må I rykke problemerne op ved roden, ellers ender I bare med at danse omkring høstakken, og stikke nye nåle ind for at løse problemerne. Nok om det. Grænserne, det var, hvad Jeg startet med at tale om. Dem vender Jeg tilbage til nu. Grænserne ligger i jer selv. Politik er at vinde mest mulig for sig selv. Enkelte lande har indset, at det er nødvendigt at sørge for de svageste. Det er dog langtfra alle lande, der har indset dette. De tilgodeser de stærkeste først. Den slags politik er fremherskende overalt, og vil have vind i sejlene i det næste år og årene fremover. Men langsomt vil I se, at tingene begynder at vende. Spirene har vist sig, og de vil stadig markere sig i debatten, og der vil være små og gode tiltag overalt. Al begyndelse er svær. Nok om det. Grænser er mange ting. Der er de fysiske mellem landene, og der er grænser mellem mennesker. De sidste er de sværeste. Alt for mange går egoismens vej, og det giver grænser, nogle hårde og uforsonlige. Andre går den lettere vej, og forsøger at nedbryde egoismen og grænserne. Dem bliver der færre af, men de råber højest. Det er af verden, og det skal forgå i verden. Let er det ikke, at være i verden med al den egoisme. Alle vil have del i kagen, i stedet for at give til kagen. Gjorde I det, ville verden se anderledes ud.

Nu til profetierne: USA’s rolle er udspillede. De vil vende tilbage og blive en hjælp, hvor de før var en modspiller. EU har trukket det længste strå over for England, som går hårde tider i møde. Det har de selv valgt. Havde de valgt klogt, havde de valgt at bidrage til fællesskabet. Det er vejen frem for lande og nationer i de århundreder, der ligger foran jer. Danmark har vundet meget med sin Covid-19 politik. I har sat sundhed over økonomi. På den lange bane vil I høste mere end andre. Forstå at sundhed, at vægte det er næstekærlighed. At vægte økonomi før sundhed, er egoisme. Gør man det, vægte økonomien først, taber man i det lange løb. Det vil verden opdage nu. Grønland er en ø i fællesskabet. I er rig på natur. Den skal I til at kæmpe for, hvis I vil jer selv og jeres efterkommere det godt. Sydamerika er kaos. Temperamenterne og egoismen går hånd i hånd. De rige vil have mere, og de fattige vil have del i kagen. Retfærdighed skal råde, det gør den ikke, når man kan købe sig til den, og har man ingen penge, må man lide. Sådan er situationen for Sydamerika. Bålene vil igen og igen blusse op. Vejen virker lang for de fattige. Stemte I anderledes, ville I kunne nå målene hurtigere. I skal også have en profeti: Alt bliver ved det gamle, enkelte bål vil blusse voldsomt op, andre skal slukkes. Gjorde I tingene med hjertet og ikke med egoismen, ville alt være anderledes. Asien økonomien kører på fuld blus, troede I. Den gør den ikke. Den kører langsommere, og det vare lidt inden, der kommer fart på igen. Verden vil det lidt anderledes, end I vil det. I tiderne der kommer, vil I komme til at give jeres bidrag til fællesskabet. I kan ikke bare høste uden at give. Det vil kun give jer problemer. Og dem har I nok af. Endnu har I ikke forstået demokratiet. Den lære er en hård nød at knække hos jer. Lederne sidder på deres taburetter, og de unge vil det anderledes. Med tiden bliver det, som de unge vil det. De er fremtiden. Nok om det. Tyskland stor var du, stor er du, og stor er du i fremtiden, når det gælder økonomi. I har vundet meget ved at tage jeres gamle land, det land som blev delt tilbage. Forstå at sårene skal heles. Det har I haft svært ved. Krigen, II verdenskrig har givet jer mange sår. Det tager år førend de er lægt. I er godt på vej. Når Jeg nævner II verdenskrig er det fordi, mange af jer i den ældre generation, har endnu ikke lagt fortiden bag jer. Under jeres ansigter lider I, og hvad I har indvendig, har I givet videre til de yngre. Husk et ansigt kan smile og kroppen kan bløde indvendigt. Og det, der er indvendigt, har mange sået hos de yngre. Som faderen så sønnen, som moderen så datteren. Det giver fremdrift. Tyskland I står stærkt i EU. Forsæt med at heale sårene. I har lært af fortiden. Urolighederne vil komme, racismen ligger under huden, som den har gjort i generationer. Imidlertid er I på vej til et fælles fodslag med EU. Det vil læge mange sår hos jer. Profetien er: Næstekærlighed er lokomotivet, der trækker toget hos jeres ledere. Den næstekærlighed der er indlejret i demokratiet. Vælger I ledere uden næstekærlighed, afsporer I toget, og det bliver vanskeligere at være tysker i EU og i Tyskland. Vælger I ledere med næstekærlighed, gør I vejen lettere for jer selv og jeres medborgere. Nu til det svære: I som vælgere vil jer selv først og jeres pengepung. Det giver jer et andet Tyskland end det, I ønsker. Det er profetien. Mennesket hør det! Overalt i verden er der mennesker, der lider. Det kommer fortsat til at ske. Verden fortsætter med at være, som den var i går. Alligevel gør I regning uden vært. Og hvorfor så det? Covid-19 er eksemplet. Den forstyrrede verdensorden. Det samme gjorde Donald Trump og Brexit. Forstå at de ting sker, for livet er ikke statisk. I handler i egoisme. Men for at I skal overleve, kræves næstekærlighed. Det er vejen frem for jer og for demokratiet. I bund og grund er det næstekærligheden, der trækker toget. Den er lokomotivet. Og næstekærligheden kommer til at spirer mere og mere. Flere og flere indser galskaben i kun at ville eje og samle i bunke. Lyt alle! Profetierne har et formål. De viser jer en vej fremad, som I kommer til at gå. De fortæller også om aktuelle hændelser, plus de ser tilbage i tiden. Ikke nok med det: De er rent faktisk profetier, som fortæller jer om fremtiden, et år eller flere år frem i tiden. Ikke at det er let at spå om menneskets fremtid, lande eller jorden. Nogle ting ligger fast, de ligger i jeres evolution, det samme gør demokratiet. Både næstekærlighed og demokrati hænger sammen som ærtehalm. Det har I bare ikke opdaget endnu. I skal have endnu en profeti. Denne gang gælder den hele verden. Lyt nu! Verden som I kender den, tror I, er statisk. Lad Mig give jer et eksempel. Aktier forventer I, at de stiger i værdi, ligesom penge har en værdi. Desværre er aktier upålidelige, ligesom pengenes værdi kan falde. Begge ting er sket adskillige gange før. Alligevel satser størstedelen af jer på at tjene flere og flere penge på den ene eller den anden måde. Lyt så og forstå: De rige skal blive rigere og de fattige fattigere indtil en dag, hvor det hele kollapser. Lyt nu til pointen. Alt hvad I bygger med egoet, med egoismen falder sammen på et eller andet tidspunkt. Det bliver til støv. Dem, der er virkelige rige, er dem, der ejer hjertets skatte. De skatte bliver aldrig til støv. Den slags mennesker skal der blive flere og flere af som årene går. Det var alt for 2021.” En kanalisering af Julien C. H. Andersen. www.life-adventure.dk

214 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Taliban

Logo Julien C. H. Andersen