Julien C. H. Andersen
30. aug 2017

Der er ondt og godt i alle...

0 kommentarer

”I ethvert menneske er der ondt og godt. Det onde er tendensen til at gøre andre ondt, og når I gør andre ondt, så gør I også jer selv ondt. Enhver der bruger vrede og had mod andre, må nødvendigvis så vreden og hadet i sig selv først. Og lyt så! Vrede og had er ikke kærlighed. Det er det onde, og det skal I bekæmpe ligesom magt, jalousi, misundelse, skam og skyld og unødige begær. Enhver af jer må engagere hjertet og sindet i kampen med den interne og eksterne verden. Skridt for skridt må I gå op ad kærlighedens trappe, mens I aflægger jer de onde tendenser. Det er unødvendigt at sige, at I ikke altid kan lykkes. Kærligheden er din, hjertets kærlighed er din, som du aflægger dig de onde tendenser og nedsænker dig i gode gerninger. Udskift de onde tendenser i sindet med hjertets og den guddommelige kærlighed. Hvert øjeblik af dagen skal fyldes med denne kærlighed. Lad dine tanker og dit sind dvæle ved Herren. Ikke en af jer slipper for kampen mellem den interne og eksterne verden. Lad Mig give jer et eksempel: De onde giver altid efter for deres impulser til at gøre andre ondt. De gode, dem der har gået et stykke ad vejen, giver ikke efter for impulser. De har dem slet ikke. Og hvorfor så ikke det? De gode er kommet til fornuft. De har set det smukke i kærligheden og det unødvendige i ondskaben og begæret. Vid så, at kærlighed er sandhed. Det er magt, vrede, had, jalousi, misundelse, skam, skyld og begær ikke. Det er vildfarelser. Formålet med bøn, meditation og al anden åndelig praksis er at ødelægge de onde tendenser i sindet. Hver god tanke, hver god handling I gør, er med til at opbygge jer. Derfor er ingen god handling spildt. Hvorimod de onde handlinger I gør, ødelægger jer. Lad Mig give jer et eksempel: En ung kvinde led voldsomt af mindreværd. Der, hvor andre havde roser, havde hun tidsler. De tidsler rettede hun mod dem, som trådte på hendes mindreværd uanset om de forsøgte at gøre det gode mod hende eller bare var neutrale. Havde kvinden nu forsøgt at gøre gode handlinger, var hendes historie blevet en anden. Nu, hvor hun spredte sine tidsler, som ikke var andet end hendes illusioner, ødelagde hun ikke bare andre, men også sig selv. I hendes kølvand fulgte lidelser og sorger, og hvad hun havde sået, det høstede hun selv. Derfor gør altid det gode. Det vil I have mere ud af, end hvis I gør det onde. Vid så, at det gode, gode handlinger fører til Mig. Onde handlinger fører kun til lidelser og sorger. Dem, der gør det onde, de dyrker lidelserne og sorgerne. Lad Mig give jer et nyt eksempel: Hvis I slår jer selv oven i hovedet, hver gang I lider nederlag eller møder modgang eller river det gode og kærlige ned, så dyrker I lidelserne og sorgerne. Og hvor vil I hen med det? I ved det ikke. Lad Mig så fortælle jer det: Det fører til mindreværd, vrede og had, ikke bare mod andre, men også mod jer selv. Kærlighed begynder og ender med jer selv. Derfor gør det gode mod andre og jer selv. Elsk jer selv først. Stop med at bruge magt, vrede, had, jalousi, misundelse, skam og skyld over for jer selv. Det fører kun til… I har allerede gættet det. Det fører kun til lidelser og sorger – og mindreværd. At elske sig selv er ikke let, hvis man har tidsler, der hvor andre har roser. Et sted skal I begynde, og det er med jer selv og ikke de andre. De andre kan I ikke lave om på. I kan kun lave om på jer selv. Husk det. Herren er Jeg. Jeg ser alle jeres bestræbelser. Nogle tager mange og store skridt mod Mig, andre står stille og bevæger sig ikke ud af stedet i liv efter liv. Alle er i brødre og søstre. Alligevel er nogle ulve og andre lam. Ulvene skal I holde jer fra, hvis I er lam. Dem, kan I kun forvente det onde og skamløse fra. Er I lam, er I tjenerne og rene af hjertet. Lyt så! Er det tilstrækkeligt med hjertets renhed, dets kærlighed og urokkelige tro? Ja, vil Jeg svarer. Og hvorfor så det? Hør det nu! Det menneske der har fæstnet sit sind og hjertets kærlighed på Mig, hviler i Mig. Det menneske er legemliggørelsen af kærlighed og sandhed. Det menneske har ingen identifikation med kroppen og de lavere følelser. Enhver der stadig har begær, magt, vrede, had, jalousi, misundelse, skam, skyld, begær og identificere sig med sit køn og livsfase, vil stadig være fanget og har ikke overgivet deres sind og hjerte til Gud. Og hør så! Uden kærlighed er det nyttesløst. Kærlighed er det største og det mindste. Det er kærligheden der oplyser begæret, magten, vreden, hadet, jalousien, misundelsen, skammen og skylden og jeres køn, hvis I kigger på jer selv med kærlighed, når I engagerer jer i kampen i den interne og eksterne verden. Kærlighed er sandhed. De onde har den egoistiske kærlighed, den som ulvene dyrker. De gode har hjertets kærlighed, de er lammene. De er uskyldige, dersom de følger hjertet.”

En kanalisering af Julien C. H. Andersen.

Newest Posts
  • saralothsen
    apr 28
  • Julien C. H. Andersen
    31. aug 2017

    ”Det gode vil altid ægge det onde. En god person gengælder ondt med godt. En ond person gengælder det gode, der bliver gjort med ondt. Lyt så! Der er undtagelser. De hører til sjældenheder. Det ondes kamp mod det gode sker overalt på jordkloden. Ikke en familie, ikke en by eller et land går ramt forbi. Alle vil det gode, få gør det gode. Og hvorfor så det? Så længe egoismen eksisterer i et menneske, at det vil sig selv først, vil det gøre fortrædelige handlinger. Kun med hjertet vil I kunne se ud over jeres egen næsetip. Ser I med egoismen, ser I kun jeres egne interesser. Nok om det. Det gode vil altid ægge det onde, har Jeg sagt. Det er sandt. Dem der har kærligheden, dem der vil det gode lider under andres egoisme, dem der gør ondt. De må bære byrderne, der hvor de andre gør ondt. Og hvorfor så det? Lyt nu bliver det svært. At opretholde det gode i sig selv, kræver arbejde. Det kræver at man tør se på sig selv og sine handlinger. Gør andre ondt mod én, der gør godt, må den gode ustandselig se på sine motiver og handlinger; at de er gode og kærlige – og ikke gengælde, ikke gøre ondt, som de handlinger, der blev rettet mod vedkommende. Derfor er de onde, ulvene en byrde for de gode, dem der er lam og som gør det gode. Og hvad er så det gode? Igen er det svært, selv om det er simpelt. En god handling er fri fra egoisme og ondskab. En ond handling er fyldt med egoisme og er ment for at skade andre – især den, den er rettet imod. Og lyt så! Den gode høster det gode i sig selv. Den onde høster det onde i sig selv. Det er enkelt. Det er simpelt. Ret-handling kommer af det gode. Urigtig handling kommer af det onde, egoismen. Dem der gør ondt, gør ustandselig urigtig handling, hvorimod dem der har kærlighed, dem der gør godt, gør ret handling. De første gengælder ondt med godt. De sidste gengælder godt med ondt. Kend på deres handlinger, ikke på deres ord. Ulve bruger ord. De er forklædt som lam, på deres handlinger kan I kende dem. Et godt og kærligt menneske vil aldrig gøre et andet menneske ondt. Et ondt og dårligt menneske vil gøre andre ondt. Det er Min vilje, at I skal skelne. Jeg har sat skeln mellem lys og mørke, mellem lammets kvaliteter og ulvens kvaliteter. De første er Mine, de sidste er deres egne. Slut I får ikke mere. Brug jeres hjerter og kærligheden. Det gør hele forskellen, om I vil lyset og hjertets kærlighed. Gør godt, aldrig ondt. Det var alt.” En kanalisering af Julien C. H. Andersen.


Julien C. H. Andersen
Et liv i tro, kærlighed og i Gud