jesus4.jpg
gammel mand.jpg
jesus4.jpg

Indlæg                                 Blog                                     Indlæg

  • Julien C. H. Andersen

Kærlighed giver prøvelser...

Opdateret: 6. aug. 2019

”Du siger: ”Sjælevenner har det til fælles, at de har mødtes mange gange over hele jorden. De har været gift, skilt, været elskende, være kærester og bare venner. Det er det bedste, der kan ske for jer. (Se tidligere opslag). Mit spørgsmål er: Hvad er forskellen på at være elskende og være kærester?” ”Noble er de vise. Noble er de kærlige, hvis de gør hjertets kærlighed. De elskende – er et sammenstød mellem en kvinde og en mand og kærlighedens altforandrende kraft og alle de konsekvenser et sådan møde medfører. Kærligheden er smuk. Ethvert menneske stræber efter kærligheden. Det er indlejret i jer alle som et frø, der kun venter på at spire. De elskende får frøet til at spire og høster den belønning, der ligger gemt i kærligheden som en skat. Elskende bekymre sig ikke, de spiser af hjertets uudtømmelige kærlighed. Kærligheden er som bekendt en gave, og når de åbner gaven, vil der være opgaver til dem. Ikke bare en opgave men mange opgaver. Kærligheden er en trappe. Alle deres bedsteforældres og forældres vildfarelser står imellem dem, ligesom deres egne vildfarelser. Vil de op ad trappen, må de overvinde vildfarelserne én for én. Der gives ikke andre veje. Lad os tale om lønnen. Den er Min. Kærligheden har Jeg sået, og det er Mig, der høster det gode de elskende gør. Lad Mig give jer et eksempel: De elskende får børn, og de børn opdrager de i kærlighed og uden deres forældres og bedsteforældres vildfarelser. De elskendes kærlighed har altså bredt sig som ringe i vandet. Vid så! Jeg er oceanet, ligesom Jeg er ringene i vandet. Jeg er sukkeret i juicen, den sukker som er kærlighed. Når I føler den kærlighed, har I del i Mig. I kan tro, at I som elskende kan blive i fred. Regner I med det, så regner I galt. I bliver udsat for prøvelser, det gør alle i livet. Prøvelserne skal afsløre om jeres kærlighed er sand eller om den kærlighed I følte, kun var et forbipasserende blad, som I lod vinden fører afsted. Kærligheden er sand for den som elsker. Kærligheden gør godt mod den elskede. Og vid så! Prøvelserne skal afsløre jeres sande intentioner. Lever I for jeres egen skyld eller lever I for jeres elskede? Vid at kærligheden er sandhed. Den giver jer prøvelser –også for elskende. Lad os tale om kærester. De har overstået de indledende øvelser. De er indgået et kærlighedsforhold til hinanden og kan være forlovede eller ægtefolk. De skænker til hinanden den kærlighed som de har, og som er at regne for det trappetrin de nu er nået til på kærlighedens trappe. En mand kan godt stå på et trappetrin og hans kone kan stå på et højere trappetrin. Kærester skal ligesom elskende hjælpe hinanden. Det er formålet med kærligheden. Den gør godt mod sin næste og sig selv. Vil I ikke kendes ved hinanden, og vil I ikke hjælpe hinanden, når I har indgået et kæreste forhold eller ægteskab, vil I sakke bagud. Lav ikke ulykker eller skab fordærv. Kærlighed vokser, det er formålet med kærligheden. Tro og hjælp hinanden. Vælg med hjertet og ikke med forstanden. Hjertet er en kornmark fuld af spiselige korn. Forstanden er gold som en ørken, når det gælder kærligheden. Dyrk kærlighedens korn mand som kvinde og I skal høste tifold deraf. Både for elskende og for kærester gælder, at I er sat sammen for at hjælpe hinanden med at udvikle kærlighed. Den kærlighed som er sandhed, fred og ikke-vold. Tror I andet, så har I noget at lære. Og vid så! Kærligheden er læren over dem alle. Det er den, I er sat i verden for at lære. Den kærlighed som er det største, men som er det mindste af alt. Har I kærligheden, kan I nå alt. Alle bjerge kan I bestige, alle dale kan I overskue og selv Mig kan I nå med kærlighed. Men ejer I ikke kærlighed skal I vandre i ørkenen og tørste selv om livets vand står lige foran jer. Kærlighed gør blinde seende og døve bliver hørende, når de spiser af kærlighedens korn. Det korn som I selv må dyrke, og som ligger i hjertet som sædekorn. Nok om det. Lad os så tale om venner. Alle roller har I spillet: venner, elskende og kærester. Lad os nu tale om de sidste som er de første. I må være venner uanset om I er elskende eller kærester. Uden venskab når I ikke langt op ad kærlighedens trappe. Lad Mig give jer et eksempel: En ung mand indgik i et kæresteforhold med en kvinde. For ham var de venner, elskende og kærester. Desværre for ham og for hende kunne hun ikke kunsten at være venner, elskende og kærester. Og hvorfor så ikke det? Kvinden ville have. Hun ville kun den egoistiske kærlighed, hvor hun fik og fik og hvor hun ikke selv skulle yde. Dermed skabte hun et mudderhul for sig selv, et hul som hun sidder i den dag i dag, længe efter at manden har forladt hende. Lad os tale om venskab: Der er forskel på bekendtskaber og venskaber. Bekendtskaber er overfladiske, hvorimod venskaber er tættere og mere intime. Venner hjælper hinanden i lyst og nød, deler hemmeligheder og er i gæld til hinanden. Venner er dem, der skaber forbindelsen og er til nytte for jer, så I ikke befinder jer i en ørken. De lader det vokse frem, som er godt i jer. Og hør så! Et ægtepar havde været elskende, kærester og venner i mange år. Imidlertid blev manden syg, og hvor kvinden skulle have været en ven i nøden, ville hun nu kun være med til det, der var af lyst, og hun svigtede manden. Sådan fungerer kærligheden og venskab ikke. Det er i lyst og nød. Alle bliver I prøvet på kærlighedens trappe. Livet er en vekselvirkning mellem lyst og nød. Efter gode år kan komme onde og dårlige år. Og det er i de dårlige år, at I består prøverne: Er I en ven? Har I kærligheden med jer? Eller vælger I det egoistiske og lader jeres venner, elskede eller kæreste sejle i deres egen sø? Valget er jeres og kun jeres. Sandhedens time oprinder for jer alle. Ingen af jer slipper, kun Jeg ved timen og dagen, hvor I bliver prøvet, for Jeg ejer herredømmet over jorden og himlen. Jeg bringer liv og død. Jeg er den synlige og usynlige. Jeg ved alt. Jeg er med jer, hvor I end ser hen og Jeg ved alle jeres skridt. Jeg ved, hvad hjertet rummer og hvad egoet rummer. Derfor og kun derfor bliver I prøvet, uanset om I er venner, kærester eller elskende. Og lyt så! I skal skelne mellem hvem I omgås. De noble er en hjælp til jer, en løgner og en tyv bringer jer i fordærv. En kærlig moder eller mand kan gøre den usleste hytte til et slot med sin kærlighed og en ukærlig moder eller mand kan gøre det smukkeste slot til en ussel hytte, hvis der mangler kærlighed. Lad Mig give jer et eksempel: En ung kvinde forlod sin noget ældre mand, fordi hun ville have materielle goder, som den fattige mand ikke kunne fremskaffe. Hvad kvinden ikke havde erfaret var, at selv om de var fattige, så havde de en stor kærlighed sammen. Resten af sit liv jagtede kvinden en mand, der kunne give hende materielle goder og bekvemligheder og hun endte ulykkelig. Var hun derimod blevet hos den fattige mand, var hendes liv blevet lykkeligt.

Lykken ligger i kærligheden. Nar ikke jer selv, ved at tro andet. Love, love, love. Det er kærligheden det gælder – og intet andet mellem mennesker sort som hvid, gul som brun. Uden kærlighed er I intet. Kærligheden gør jer til Guder. Følger I sanserne, er I at sammenligne med dæmoner.” En kanalisering af Julien C. H. Andersen.

38 visninger0 kommentarer
Logo Julien C. H. Andersen